DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni… | LifeWays | world famous money ideas

DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni…

ai???DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni. BAi??dA? zachAi??anny, gdy inni drA?Ai??.ai??? /Warren Buffet/

Z kaA?dej strony uderza nas sAi??owo ai???kryzysai???. Gdyby stworzyAi?? ranking najbardziej zdeprecjonowanych pojAi??Ai?? pierwszej dekady XXI wieku, to z zamkniAi??tymi oczami obstawiaAi??abym ai???kryzysai???.

Kryzysy zawsze byAi??y, sAi?? i bAi??dAi??. Nie ma o co rozdzieraAi?? szat. Tak jak, mimo powszechnie dyskutowanego globalnego ocieplenia, po jesieni przychodzi zima; tak po okresie rozkwitu gospodarki musi przyjAi??Ai?? recesja. A rynki finansowe w gospodarkAi?? sAi?? oczywiAi??cie wplecione nieodAi??Ai??cznie. I scenariusz dla obu jest zawsze taki sam ai??i?? gA?ra, dA?Ai??, gA?ra, dA?Ai??, gA?ra, dA?Ai??ai??i?? Co ciekawe, to rynek pokazuje co bAi??dzie siAi?? dziaAi??o z gospodarkAi??. Nie na odwrA?t.

Lata dwudzieste ubiegAi??ego wieku ai??i?? gospodarka amerykaAi??ska prAi??A?y muskuAi??y i pomaga w odbudowie Europy, poA?ycza krajom za oceanem pieniAi??dze, ktA?rych te potrzebujAi?? na odbudowAi??, liczAi??c na ogromny potencjaAi?? eksportowy.
ai???American dreamai??? trwa w najlepsze, na gieAi??dAi?? wchodzAi?? kolejne nowe spA?Ai??ki, a ich akcje rozchodzAi?? siAi?? z prAi??dkoAi??ciAi?? bAi??yskawicy. ChAi??tnych na zostanie kolejnym J. Rockefellerem nie brakuje. Nie jest to teA? specjalnie trudne ai??i?? kursy akcji bez koAi??ca idAi?? w gA?rAi??, nie moA?na nie zarobiAi?? ai??i?? nie moA?na teA? zarobionych pieniAi??dzy nie wydaAi?? na luksusowe auto czy dom. Skoro wszystko idzie tak fantastycznie, to przyda siAi?? kredyt po to, by mA?c zainwestowaAi?? i zarobiAi?? jeszcze wiAi??cej. Niestety kursy akcji przedsiAi??biorstw juA? dawno przestaAi??y mieAi?? cokolwiek wspA?lnego z ich biznesowAi?? efektywnoAi??ciAi??. No i skoro gA?ra juA? byAi??a, to nadszedAi?? w koAi??cu czas na dA?Ai?? – 24 paA?dziernika 1929 roku. Czarny czwartek. W ciAi??gu jednego dnia mnA?stwo ludzi traci pieniAi??dze caAi??ego swojego A?ycia. Co gorsza, traci teA? kredyty caAi??ego swojego A?ycia. Banki upadajAi??, a ich klienci pozostajAi?? z niczym. Falowo roAi??nie bezrobocie. Brzmi znajomo?
AmerykaAi??ska baAi??ka byAi??a tak ogromnie napompowana, A?e kryzys przelaAi?? siAi?? rA?wnieA? na resztAi?? Ai??wiata – gAi??A?wnie EuropAi?? – i potrzebne byAi??y aA? dwie dekady do powrotu indeksA?w na poziom sprzed ai??zczarnego czwartkuai???.

PamiAi??tny okres 2007-2008 to ostatni wielki krach na gieAi??dzie. I mimo, A?e w ciAi??gu tych prawie 100 lat pomiAi??dzy byAi??y hossy i bessy, tak wedAi??ug wiAi??kszoAi??ci ekonomistA?w to wAi??aAi??nie ten ostatni, w swojej wielkoAi??ci niechlubnie dorA?wnuje ai??zczarnemu czwartkowiai???.

Gdzie jesteAi??my teraz? Co pokazujAi?? indeksy? Ano to, A?e od dAi??uA?szego czasu poruszamy siAi?? w trendzie bocznym. Na WIG-u nie dzieje siAi?? nic wielkiego, nie ma spektakularnych wzrostA?w, nie ma zwiAi??kszonej iloAi??ci wizyt u kardiologA?w spowodowanych dramatycznymi spadkami. Nuda. Czy jest to zatem dobry moment na to A?eby zaczAi??Ai?? wpAi??acaAi?? w fundusze inwestycyjne? JeAi??li przeczytamy parAi?? artykuAi??A?w prasowych w sekcjach ai???finanseai???, posAi??uchamy audycji radiowych, gdzie rozA?alony prezydent KwaAi??niewski opowiada, A?e ai???daAi?? siAi?? kiedyAi?? naciAi??gnAi??Ai?? na fundusze inwestycyjne, bardzo powaA?ne, bo prowadzone przez powaA?ne banki,
ale przyszedAi?? kryzys i wszyscy straciliai??? lub co gorsza urzAi??dzimy sobie wieczorny maraton z serwisami informacyjnymi, to wszAi??dobylskie sAi??owo ai???kryzysai??? sprawi, A?e jedyne co bAi??dziemy mieli ochotAi?? zrobiAi?? z posiadanymi pieniAi??dzmi, to wydaAi?? wszystkie nadwyA?ki jak najszybciej zanim zeA?re je inflacja (ci bardziej krewcy i szukajAi??cy pretekstA?w do wymiany telewizora w salonie na nowszy), wrzuciAi?? na lokatAi?? bankowAi??, co by doczekaAi?? czasA?w aA? Ai??adnie wszystko pA?jdzie w gA?rAi??, w telewizji pojawiAi?? siAi?? reklamy funduszy inwestycyjnych i wtedy wpaAi??Ai?? po uszy albo zwyczajnie upchaAi?? je w materacu i spaAi?? ze strzelbAi?? pod poduszkAi??.

DAi??ugo utrzymujAi??cy siAi?? trend boczny niesie ze sobAi?? dobre przesAi??anie ai??i?? im dAi??uA?szy okres takiego ai???niewiadomocoai???, tym mocniejsze jest pA?A?niej wybicie. I raczej nie uda siAi?? wejAi??Ai?? idealnie w momencie najwiAi??kszego spadku i wyjAi??Ai?? w chwili, gdy byk jest na szczycie. Ale A?eby nie byAi??o – A?yczAi?? tego z caAi??ego serca wszystkim!

Warren Buffet, ktA?ry nota bene przestrzega wszystkich przed naAi??ladowaniem go w inwestycjach, kiedyAi?? powiedziaAi??: ai???DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni. BAi??dA? zachAi??anny, gdy inni drA?Ai??.ai???
Trzeciej opcji nie ma, a zera same siAi?? nie dopiszAi??. A zatem?

Ala Moderska

names of water pills.

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych