Dyktatura rynkA?w finansowych ai??i?? pogoda dla bogaczy? | LifeWays | world famous money ideas

Dyktatura rynkA?w finansowych ai??i?? pogoda dla bogaczy?

Oblicze obecnego kapitalizmu to efekt siAi??, z ktA?rych najpotAi??A?niejszAi?? jest ta, ktA?rAi?? uksztaAi??towaAi??a bezkrytyczna wiara w nieomylny rynek i dysponujAi??cych peAi??niAi?? informacji uczestnikA?w rynku, ktA?rzy podejmujAi?? optymalne decyzje. Tymczasem zdarzenia staAi??y siAi?? mocno nieprzewidywalne, a obserwacje uczestnikA?w straciAi??y juA? dawno status wiedzy.

BezpoAi??rednim nastAi??pstwem tej Ai??lepej wiary jest sytuacja, w ktA?rej od niewielu zaleA?y juA? bardzo wiele, a wkrA?tce bAi??dzie zaleA?eAi?? jeszcze wiAi??cej. Wszystko to podlewane jest gAi??stym sosem finansowej nieAi??wiadomoAi??ci spoAi??eczeAi??stw gospodarek, ktA?re uwaA?amy za rozwiniAi??te.
JuA? niemal kaA?dy z nas bierze udziaAi?? ai??i?? mniej lub bardziej przytomny ai??i?? w tworzeniu czegoAi?? z niczego.

Katalizatorem tej faAi??szywej kreacji sAi?? instytucje, ktA?re z zaAi??oA?enia powinny sAi??uA?yAi?? budowie dobrobytu, jednoAi??ci i demokracji w Europie. JednakA?e skupiAi??y siAi?? na budowaniu imperium, w ktA?rym otrzymujAi?? tani pieniAi??dz od Europejskiego Banku Centralnego i poA?yczajAi?? paAi??stwom, ktA?re pAi??acAi?? za to krocie.

Rynki finansowe, bo to o tej sile mowa, czyniAi?? powoli swoimi zakAi??adnikami caAi??e gospodarki i przesAi??dzajAi?? o losie setek milionA?w ludzi uczestniczAi??cych w grze o sumie staAi??ej, a czAi??sto zerowej. Lata 2007-2008 daAi??y poczAi??tek erze, w ktA?rej rynki finansowe nie bAi??dAi?? juA? sygnalizowaAi?? nadejAi??cia kryzysA?w, lecz bAi??dAi?? je wywoAi??ywaAi?? i tylko tam naleA?y poszukiwaAi?? przyczyn kolejnych baniek spekulacyjnych.

Machina zostaAi??a wprawiona w ruch i juA? za pA?A?no A?eby jAi?? zatrzymaAi??. MoA?na siAi?? jej biernie przyglAi??daAi?? i uboA?eAi??, lub podjAi??Ai?? trud zrozumienia i wykorzystania okazji do budowania zamoA?noAi??ci. Drogi trzeciej nie ma.

Tym, ktA?rzy postanowiAi?? mierzyAi?? siAi?? z rynkowAi?? rzeczywistoAi??ciAi??, sugerujAi?? zwracaAi?? siAi?? w kierunku rozwiAi??zaAi??, ktA?re pozwalajAi?? na szerokAi?? dywersyfikacjAi?? w ramach tej samej klasy aktywA?w i oferujAi?? moA?liwoAi??Ai?? okieAi??znywania apetytA?w fiskusa do chwili ostatecznego rozliczenia inwestycji. Lecz nawet wA?wczas inwestowanie bez wiedzy i przygotowania jest zwyczajnym hazardem, gdzie suflerem sAi?? emocje o IQ rA?wnym zeru.

 

A?ukasz MikoAi??ajczyk

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych

non prescription drugs from mexico.