Emerytalny rosA?Ai?? | LifeWays | world famous money ideas

Emerytalny rosA?Ai??

ai??zCzy chcesz zjadaAi?? zupAi?? innych?ai???Ai??

czyli o obawach emerytalnych rosnAi??cych proporcjonalnie do permanentnego braku dziaAi??ania.

Postanawiasz ugotowaAi?? rosA?Ai??. Rozpoczynasz od biegu po zakupy. ZAi??rozpiskAi?? wpadasz na najlepszy targ w mieAi??cie. Kupujesz Ai??wieA?e miAi??so zAi??kurczaka, wAi??oszczyznAi??, tuzin wiejskich jajek i kilogram mAi??ki na makaron. Wkraczasz do akcji w kuchni i rozpoczynasz caAi??y rytuaAi?? zwiAi??zany z przyrzAi??dzaniemAi??bulionu. Dodajesz wszystkie skAi??adniki po kolei do garnka, starannie dobierasz przyprawy. PoAi??wiAi??casz zupie kilka godzin, ale wiesz, A?e warto ai??i?? bAi??dzie wyAi??mienita. ZwieAi??czasz swoje dzieAi??o natkAi?? pietruszki, przygotowujesz talerz, podnosisz pokrywkAi?? i juA? prawie witasz siAi?? zAi??gAi??skAi??, ale… TwojAi?? porcjAi?? dostaje ktoAi?? inny.

Analogia miAi??dzy kulejAi??cym systemem emerytalnym a popisami w kuchni jest prosta. Do garnka ZUS-u najlepsze kAi??ski wrzucajAi?? osoby aktywne zawodowo. SkAi??adki odprowadzane przez kaA?dego zAi??nas nie czekajAi?? jednak aA? przestaniemy pracowaAi??. Te skAi??adki dajAi?? talerz rosoAi??u teraA?niejszym emerytom. No to nam kiedyAi?? teA? ktoAi?? ugotuje garnek zupy!

Ale o tAi??ustym rosole moA?emy zapomnieAi??. Dzisiaj w Polsce dla jednego emeryta gotujAi?? cztery osoby, za 30 lat proporcje bAi??dAi?? wynosiAi?? 1:1. NajrozsAi??dniejszAi?? decyzjAi?? wydaje siAi?? zatem zbieranie zapasA?w na wAi??asnAi?? rAi??kAi??.

Ai??

Badanie przeprowadzone przez firmAi?? ai??zAccentureai??? w 2012 roku, pokazuje A?e na tle innych paAi??stw uczestniczAi??cych w ankiecie, Polacy pokAi??adajAi?? zdecydowanie najwiAi??ksze zaufanie w systemie emerytalnym.Ai??

Tylko 12% zAi??nas uwaA?a, A?e na emeryturze bAi??dzie musiaAi??o polegaAi?? wyAi??Ai??cznie na sobie. JesteAi??my przekonani, A?e o nasz finansowy byt po zakoAi??czeniu kariery zawodowej zadba paAi??stwo. Dla kontrastu, prawie 1/3 AmerykanA?w czuje siAi?? stuprocentowo odpowiedzialna za stan swojego konta na emeryturze, a 42% twierdzi, A?e aby utrzymaAi?? zaAi??oA?ony poziom A?ycia, bAi??dzie musiaAi??o pokryAi?? ponad poAi??owAi?? kosztA?w zAi??wAi??asnej kieszeni. RA?wnieA? w spoAi??eczeAi??stwach krajA?w mniej rozwiniAi??tych niA? Stany Zjednoczone ai??i?? Indiach, Meksyku czy Rosji – poziom odpowiedzialnoAi??ci za siebie i swoje finanse znaczAi??co przewyA?sza ten, ktA?ry reprezentujAi?? Polacy.Ai??

Ai??

Niestety, biorAi??c pod uwagAi?? przywoAi??any wyA?ej galopujAi??cy niA? demograficzny, musimy czym prAi??dzej zdjAi??Ai?? zAi??nosa rA?A?owe okulary. Tym bardziej, iA? to samo badanie wykazaAi??o, A?e aA? 82% wszystkich respondentA?w przyznaAi??o, A?e obawia siAi?? o gruboAi??Ai?? swojego portfela na emeryturze. Wniosek zatem jest doAi??Ai?? prosty: boimy siAi??, A?e egzystencja od pierwszego do pierwszego bAi??dzie po zakoAi??czeniu kariery zawodowej luksusem, na ktA?ry nie bAi??dzie nas staAi??. ZAi??drugiej jednak strony liczymy, A?e jakoAi?? to bAi??dzie!Ai??

Ai??Dalsza czAi??Ai??Ai?? raportu ai??zAccentureai??? potwierdza, A?e mamy do czynienia z ogromnym problemem globalnym.Ai??

AA? 57% respondentA?w jest przekonanych, A?e ich poziom A?ycia na emeryturze ulegnie znacznemu obniA?eniu i zaledwie 29% wierzy, A?e paAi??stwowe Ai??wiadczenia pozwolAi?? im na utrzymanie dotychczasowych standardA?w. JednoczeAi??nie, jeAi??li badani juA? decydujAi?? siAi?? na podjAi??cie wyzwania zabezpieczenia emerytury na wAi??asnAi?? rAi??kAi??, tylko 16% zAi??nich czuje siAi?? pewnie w swoich dziaAi??aniach, a aA? 60% ma Ai??wiadomoAi??Ai??, A?e oszczAi??dza za maAi??o, by po ukoAi??czeniu wieku emerytalnego A?yAi??, a nie tylko egzystowaAi?? na krawAi??dzi. Powodem takiego stanu w duA?ej mierze jest dobA?r nieodpowiednich produktA?w finansowych. I tak jak w przyrodzie nie istnieje coAi?? takiego jak najlepsze rozwiAi??zanie finansowe, tak istnieje najlepsze rozwiAi??zanie finansowe do danej sytuacji,warunkA?w i okolicznoAi??ci.Ai??

ChAi??Ai?? oszczAi??dzania na emeryturAi?? ma aA? 95% uczestnikA?w badaAi??. 32% zAi??nich deklaruje, A?e rozpocznie takowe w ciAi??gu najbliA?szych trzech lat. Co czwarta osoba deklaruje, A?e odkAi??adaAi??aby w tym celu 20% swoich miesiAi??cznych przychodA?w przed opodatkowaniem, a 1/5 badanych nawet wiAi??cej.Ai??

Problem tkwi jednak w wyborze Ai??rodka transportu, ktA?ry ma dowieA?Ai?? do celu podrA?A?y. AA? 64% badanych jako pierwsze miejsce lokowania pieniAi??dzy wskazuje konto oszczAi??dnoAi??ciowe w banku, 30% kupiAi??oby dodatkowAi?? nieruchomoAi??Ai?? oprA?cz gAi??A?wnej, w ktA?rej zamieszkuje, a 29% po prostu miaAi??oby dom na wAi??asnoAi??Ai?? ai??i?? w jaki sposA?b ma on zabezpieczyAi?? ich wydatki na emeryturze, tego nie wiedzAi?? chyba nawet oni sami, a tym bardziej ja.

Zatrzymajmy siAi?? jednak na chwilAi?? przy wyborze zdecydowanej wiAi??kszoAi??ci badanych ai??i?? koncie oszczAi??dnoAi??ciowym, ktA?re wystawimy na prA?bAi?? w nierA?wnej walce.

PRZYKA?AD
Przyjmijmy, A?e pozostaAi??o nam 30 lat do przejAi??cia na emeryturAi??. ChcielibyAi??my otrzymywaAi?? co miesiAi??c dodatek do emerytury zAi??ZUS-u w wysokoAi??ci 1.500 zAi??.
Ile bAi??dzie wart 1.500 zAi?? za 30 lat?
PieniAi??dze zamkniAi??te w najlepszym sejfie nie sAi?? bezpieczne. Nawet jeAi??li uda siAi?? je ochroniAi?? przed rabunkiem, niechybnie poddadzAi?? siAi?? wpAi??ywowi inflacji.

Na potrzeby wyliczeAi?? przyjmujemy inflacjAi?? na poziomie 3,5% rocznie.
Zatem 1.500 zAi?? za 30 lat bAi??dzie miaAi?? siAi??Ai?? nabywczAi?? rA?wnAi?? dzisiejszej kwocie
534,42 zAi??.
Jaka suma bAi??dzie rA?wnowartoAi??ciAi?? dzisiejszego 1.500 zAi?? za 30 lat?
RA?wnowartoAi??ciAi?? dzisiejszej kwoty 1.500 zAi??, bAi??dzie za 30 lat 4.210,19 zAi??.

JeAi??li chcemy co miesiAi??c dostawaAi?? do emerytury realne 1.500 zAi??, oznacza to,
A?e rocznie potrzebowaAi?? bAi??dziemy 50.522,28 zAi?? (4.210,19 zAi?? x 12 m-cy).
ZakAi??adamy, A?e sAi?? to coroczne odsetki od kapitaAi??u pracujAi??cego na lokacie 5%.

Ile pieniAi??dzy musimy w takim ukAi??adzie umieAi??ciAi?? w banku?Ai??

KwotAi?? wyliczamy zAi??proporcji i wyniesie ona 1.010.445,60 zAi??. Znamy zatem juA? cel ai??i?? celem jest uzbieranie w ciAi??gu 30 lat, ktA?re pozostaAi??y do przejAi??cia na emeryturAi??, kwoty 1.010.445,60 zAi??, ktA?rAi?? bAi??dzie moA?na umieAi??ciAi?? na lokacie bankowej i na emeryturze A?yAi?? tylko i wyAi??Ai??cznie zAi??odestek, nie konsumujAi??c kapitaAi??u, ktA?ry moA?e byAi?? pA?A?niej przekazany dzieciom, wnukom lub sAi??uA?yAi?? jako ewentualny ratunek finansowy w trudnych okolicznoAi??ciach.

Znamy juA? cel podrA?A?y, teraz pozostaje wybraAi?? Ai??rodek transportu. JeAi??li wybieramy rower (konto oszczAi??dnoAi??ciowe w banku oprocentowane na 3,5%) to przez 30 lat musimy co miesiAi??c odkAi??adaAi?? kwotAi?? 1.585,59 zAi??. JeAi??li decydujemy siAi?? na podrA?A? PKS-em (lokata bankowa/obligacje oprocentowane na 6%) to comiesiAi??czne zobowiAi??zanie zmniejsza siAi?? do 1.000,90 zAi??. JeAi??li natomiast decydujemy siAi?? Bugatti Veyrona wAi??rA?d przedstawionych tutaj rozwiAi??zaAi?? ai??i?? formAi?? oszczAi??dzania opartAi?? o fundusze inwestycyjne – i przyjmujemy zysk na poziomie 8% Ai??redniorocznie, to skAi??adka zjeA?dA?a do 673,50 zAi??.

Pewnie wielu zAi??Was krAi??ci siAi?? teraz na krzeAi??le, myAi??lAi??c, A?e przecieA? fundusze to wariant strasznie ryzykowny. A ja powiem ai??i?? tak samo ryzykownym jest wsiadanie za kierownicAi?? Bugatti Veyrona osoby, ktA?ra dzieAi?? wczeAi??niej rzutem na taAi??mAi??, zdaAi??a egzamin na prawo jazdy. W rAi??kach doAi??wiadczonego kierowcy, ten sam Veyron bAi??dzie niesamowicie przyjemnym, bezpiecznym i szybkim Ai??rodkiem transportu.
Bugatti moA?e siAi?? nie podobaAi?? mimo oszaAi??amiajAi??cych osiAi??gA?w i wyglAi??du, jest drogie w utrzymaniu i pali wiAi??cej niA? auta wszystkich mieszkaAi??cA?w Szwajcarii razem wziAi??tych. MoA?na zostaAi?? w klimatach PKS-u, bp w koAi??cu w erze powstajAi??cych masowo bus pasA?w, pozwala na omijanie korkA?w, a wtedy nawet zapachy draA?niAi??ce nozdrza wydajAi?? siAi?? mniej straszne. MoA?na w koAi??cu cieszyAi?? siAi?? podrA?A?Ai?? rowerem i wdychaAi?? Ai??wieA?e powietrze, ale jednoczeAi??nie marznAi??Ai??, kiedy zacina deszcz i hula wiatr.

Najgorsze, co moA?na zrobiAi??, to nie rozpoczAi??Ai?? podrA?A?y w ogA?le.

Ala Moderska articulo 165.

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych