ETFai??i??y ai??i?? nie taki diabeAi?? pAi??ynny, jak go notujAi??. | LifeWays | world famous money ideas

ETFai??i??y ai??i?? nie taki diabeAi?? pAi??ynny, jak go notujAi??.

 

Stara (hulajAi??ca w latach ai??i??90 wAi??rA?d polskich maklerA?w) anegdotka pt. ai???przychodzi dziadek do biura maklerskiego i krzyczy
od drzwi, A?e wnuczek poleciAi?? mu kupiAi?? akcje WIG20ai??? na szczAi??Ai??cie nigdy juA? nie powrA?ci. W koAi??cu teraz kaA?dy moA?e sobie kupiAi?? indeks.

ETF (exchange-traded fund) to fundusz inwestycyjny, ktA?ry w zaAi??oA?eniach naAi??laduje zachowanie okreAi??lonego indeksu rynkowego.
ZarzAi??dzajAi??cy ETF-em na bazie zakupionych instrumentA?w finansowych emituje tytuAi??y uczestnictwa (odpowiednik jednostek uczestnictwa), ktA?rymi w przeciwieAi??stwie do jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, handluje siAi?? bezpoAi??rednio na gieAi??dzie – w taki sam sposA?b jak akcjami. W przeciwieAi??stwie do jednostek funduszy otwartych, ktA?rych jednostki mogAi?? byAi?? umarzane nawet przez kilka dni i wycenianie tylko raz w ciAi??gu dnia, moA?na je zbyAi?? (albo nabyAi??) w dowolnym momencie trwania sesji.

Instrumenty typu ETF bardzo poszerzajAi?? spektrum moA?liwoAi??ci dla kaA?dego inwestora indywidualnego za sprawAi?? dziecinnie Ai??atwej dywersyfikacji aktywA?w. PrzykAi??adowo: jeAi??li chcemy zbudowaAi?? portfel wiernie odwzorowujAi??cy indeks S&P500, to mamy do wyboru albo zbudowaAi?? portfel akcji tych 500 spA?Ai??ek i w pocie czoAi??a harowaAi?? dokonujAi??c odpowiednich modyfikacji albo zakupiAi?? dla siebie cozaar.
kawaAi??ek tortu z ETF-a, ktA?ry Ai??ledzi wAi??aAi??nie ten indeks.

ETF-y kuszAi?? rA?wnieA? niskimi opAi??atami za zarzAi??dzanie, ktA?re wynoszAi?? po kilka dziesiAi??tych punktu procentowego. W porA?wnaniu z kilkuprocentowymi opAi??atami pobieranymi przez tradycyjne fundusze inwestycyjne, wyglAi??da to na istne Eldorado, tym bardziej, A?e nie jest to tylko ograniczona czasowo promocja.

SkAi??d tak duA?a rA?A?nica? Niskie opAi??aty w ETF-ach zwiAi??zane sAi?? z pasywnym zarzAi??dzaniem funduszem, ktA?ry jedynie naAi??laduje ruchy indeksu. ZaA?artAi?? walkAi?? z benchmarkiem toczAi?? natomiast (z bardzo rA?A?nym skutkiem) zarzAi??dzajAi??cy funduszami inwestycyjnymi oraz sztab analitykA?w. WiAi??c jak Ai??atwo siAi?? domyAi??liAi?? – wyA?sze opAi??aty w funduszach inwestycyjnych wiAi??A?Ai?? siAi?? z wynagradzaniem wiAi??kszej iloAi??ci osA?b pracujAi??cych na jego dobry wynik.

No i na tym w zasadzie koAi??czy siAi?? wyliczanka zalet ETF-A?w, a przed nami twarde lAi??dowanie. ByAi?? moA?e jedyny – natomiast ogromnie powaA?ny minus ETF-A?w ai??i?? stanowi sAi??aba pAi??ynnoAi??Ai??. Skutkuje ona tym, A?e wyjAi??cie z inwestycji w najbardziej opAi??acalnym dla nas momencie moA?e okazaAi?? siAi?? niemoA?liwe ze wzglAi??du na brak ofert kupna. Niska pAi??ynnoAi??Ai?? przekAi??ada siAi?? na wysoki spread pomiAi??dzy ofertami kupna i sprzedaA?y, a co za tym idzie, dodatkowy koszt. RzeczywistoAi??Ai?? jest w tym przypadku bardzo brutalna. SpoAi??rA?d kilkuset notowanych na europejskich gieAi??dach ETF-A?w, moA?na wybraAi?? co najwyA?ej kilkanaAi??cie satysfakcjonujAi??co pAi??ynnych.

CzyA?by czar prysAi???

Ala Moderska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych