Jaki kredyt wybraAi??? | LifeWays | world famous money ideas

Jaki kredyt wybraAi???

Ai??

Kredyt: z prowizjAi?? i z niA?szAi?? marA?Ai?? czy bez prowizji i z wyA?szAi?? marA?Ai???

Aby odpowiedzieAi?? na pytanie zadane w tytule rozpatrzmy poniA?szy przypadek.

Bierzemy kredyt na 350.000 zAi?? na 30 lat. W tym samym banku dostaliAi??my dwie oferty:

Oferta 1Ai??

Prowizja za udzielenie kredytu: 2 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,4 marA?a.

OfertaAi??2Ai??

Prowizja canadian drug store no prescription. za udzielenie kredytu: 0 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,6 marA?aUwaga: PozostaAi??e parametry kredytu jednakowe dla obu ofert.

W celu dokonania wyboru najlepszej oferty rozpatrzmy dwa scenariusze.

Scenariusz 1 Pozostajemy przy kredycie przez 30 lat.

 

Tabela : PorA?wnanie ofert.

Scenariusz 2 SpAi??acamy kredyt wczeAi??niej.Ai??

PoniA?sza tabela prezentuje, gdzie zapAi??acimy wiAi??cej, w zaleA?noAi??ci od tego, po jakim czasie spAi??acimy kredyt.

Tabela : KtA?ra oferta jest droA?sza przy wczeAi??niejszej spAi??acie.

*PoniewaA? kwoty 1.653,48 zAi?? (oraz analogicznych kwot w kolejnych latach) nie pAi??acimy dzisiaj tylko w ciAi??gu 3 lat, dlatego naleA?y uwzglAi??dniAi?? inflacjAi??. W tym celu dyskontujemy wydane przez 3 lata pieniAi??dze na dzieAi?? dzisiejszy. ZakAi??adany poziom inflacji na poziomie 3%.Ai??

Podsumowanie: Aby wybraAi?? najlepszAi?? dla nas ofertAi??, naleA?y wziAi??Ai?? pod uwagAi?? fakt, czy bAi??dziemy wczeAi??niej spAi??acaAi?? kredyt. Powodem wczeAi??niejszej spAi??aty moA?e byAi?? np. refinansowanie kredytu czyli skorzystanie za jakiAi?? czas z lepszych warunkA?w kredytowych w innym banku.Ai??

JeA?eli zamierzamy spAi??aciAi?? kredyt wczeAi??niej, to zdecydowanie korzystniejsza jest oferta nr 2.Ai??

JeA?eli pozostaniemy przy wybranym kredycie przez 30 lat, to oferta nr 2 jest na dzieAi?? brania kredytu realnie o 3.895,18 zAi?? ( 10.895,18 zAi?? ai??i?? 7.000 zAi?? ) droA?sza. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, A?e prowizjAi?? pAi??acimy od razu, a koszt wyA?szych odsetek bAi??dzie rozAi??oA?ony na 30 lat.Ai??

PowinniAi??my zadaAi?? sobie pytanie, czy mamy dzisiaj pieniAi??dze, aby zapAi??aciAi?? za prowizjAi??? Czy sytuacja, w ktA?rej wydamy pieniAi??dze na prowizjAi??, nie spowoduje, A?e w konsekwencji bAi??dziemy zmuszeni wziAi??Ai?? kredyt gotA?wkowy na zakup lodA?wki i pralki do nowego mieszkania?

Katarzyna Wilkowska

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych