Kim jest Architekt Finansowy? | LifeWays | world famous money ideas

Kim jest Architekt Finansowy?

Kto to jest ten Architekt Finansowy i jakAi?? polibudAi?? ukoAi??czyAi???

Architekt Finansowy to po prostu wiAi??cej wiedzAi??cy, czAi??Ai??ciej myAi??lAi??cy, merytoryczniej rozmawiajAi??cy, uwaA?niej sAi??uchajAi??cy, gustowniej ubrany i rzetelniej pracujAi??cy przedstawiciel branA?y finansowej, ktA?ra przeA?ywa powaA?ny kryzys zaufania ze strony KlientA?w na caAi??ym Ai??wiecie.

Motto zawodowe zwykAi??ego przedstawiciela branA?y finansowej: SprzedajAi?? to, co mam, temu, kto siAi?? nawinie, za tyle, za ile wlezie.

Motto zawodowe Architekta Finansowego: KupujAi?? ode mnie to, co ma sens, ci, ktA?rzy rozumiejAi??, za tyle, za ile warto.

Architektem Finansowym moA?e zostaAi?? absolwent kaA?dej uczelni wyA?szej i niA?szej. Liczy siAi?? czAi??owiek, jego wartoAi??ci, potencjaAi?? i pragnienie rozwoju. Wszystko inne to przeszAi??oAi??Ai??.

 

A?ukasz MikoAi??ajczyk

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych

chewable viagra pills for sale.