Kontakt | LifeWays | world famous money ideas

Kontakt

LifeWays Sp. z o.o.

A�

A�TUREK

A�ul. Nowa 16A

A�62-700 Turek

A�T: +48 609 023 970

A�E:A�turek@lifeways.pl

A�
A�

Szanowny Kliencie,

od dnia 1 lutego 2017 r. gA�A?wny oddziaA� operacyjny LifeWays Sp. z o.o. mieszczA�cy siA� dotychczas w Poznaniu, zostaA� przeniesiony do miejscowoA�ci Turek w wojewA?dztwie wielkopolskim. Z gA?ry przepraszamy za wszelkie niedogodnoA�ci z tym zwiA�zane.

LifeWays Sp. z o.o. | ul. Szamotulska 32a, 60-366 PoznaA� | E: gmail@lifeways.pl | NIP: 7792391987 | REGON: 301732730
LifeWays Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiA�biorcA?w Krajowego Rejestru SA�dowego przez SA�d Rejonowy PoznaA�, VIII WydziaA� Gospodarczy KRS 0000384945 (kapitaA� zakA�adowy: 280.000,00 zA�otych, opA�acony w caA�oA�ci).