Kupno mieszkania | LifeWays | world famous money ideas

Kupno mieszkania

Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

JeAi??li jesteAi?? sprzedajAi??cym i zastanawiasz siAi?? czy ceny juA? ostatecznie spadAi??y to mam dla Ciebie zAi??Ai?? wiadomoAi??Ai??. Nie licz na podwyA?kAi?? cen w najbliA?szych 12 miesiAi??cach.

JeAi??li jesteAi?? kupujAi??cym – GratulujAi??! W czasach bessy ai???Cash is the KINGai???!

Obecny rynek nieruchomoAi??ci jest zdecydowanie rynkiem kupujAi??cego. JeAi??li znajdziesz mieszkanie, ktA?re jest poniA?ej ceny rynkowej, jest dobrze utrzymane oraz nie bAi??dzie generowaAi??o zbyt duA?ych kosztA?w eksploatacyjnych, kupuj.

Dla sprzedajAi??cych mam niezbyt optymistyczne wieAi??ci, zgodnie z danymi rynkowymi proces dokonywania zakupu trwa dwa razy dAi??uA?ejniA? jeszcze w 2010 roku. Nie mA?wiAi??c juA? o tym, A?e na rynku jest zdecydowanie wiAi??cej mieszkaAi??, czyli duA?a konkurencja. Dane te pokazujAi?? tendencjAi??, jakAi?? jest spadek decyzyjnoAi??ci kupujAi??cych, ktA?ry idzie w parze z wydAi??uA?ajAi??cym siAi?? procesem sprzedaA?owym nieruchomoAi??ci. DziAi??, sprzedaA? przeciAi??tnego mieszkania na rynku wtA?rnym trwa okoAi??o 5 miesiAi??cy. Rok temu byAi??y to niecaAi??e 3 miesiAi??ce. Rzecz jasna, A?e czym mieszkanie jest wiAi??ksze i miesiAi??czne koszty jego utrzymania przekraczajAi?? 500 zAi??, tym sprzedaA? moA?e siAi?? dAi??uA?yAi?? nawet do czasA?w hossy.Ai??

 

 

WAi??aAi??ciciel, ktA?ry na wAi??asnAi?? rAi??kAi?? szuka nabywcA?w na swoje ai??zMai???, ma dziAi?? szczegA?lnie trudne zadanie do wykonania.

W okresie tzw. rynku kupujAi??cego szczegA?lne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie oferty i samego mieszkania do sprzedaA?y. PamiAi??tajmy, niektA?re nasze dziaAi??ania mogAi?? zachAi??ciAi??, a inne zniechAi??ciAi?? potencjalnych nabywcA?w. Warto poAi??wiAi??ciAi?? trochAi?? wiAi??cej czasu do przygotowania oferty (dokAi??adny opis nieruchomoAi??ci, opis bloku, piAi??tro, powierzchni poszczegA?lnych pomieszczeAi??, standardu wykoAi??czenia; dobrze wykonane zdjAi??cia faktycznie prezentujAi??ce istotne czAi??Ai??ci mieszkania, jeAi??li wiesz, A?e developer jest powaA?any na lokalnym rynku uA?yj tego argumentu), odAi??wieA?yAi?? i uporzAi??dkowaAi?? caAi??e mieszkanie, dokonaAi?? drobnych napraw, czy wreszcie daAi?? moA?liwoAi??Ai?? kupujAi??cym na oglAi??danie nieruchomoAi??ci w korzystnej dla nich porze dnia.W dzisiejszych czasach nie wystarczy zamieAi??ciAi?? oferty w kilku portalach internetowych, moA?e okazaAi?? siAi??, A?e ai??zhome stagingai??? bAi??dzie nieodzowny.

Na tym jednak nie koniec. Nawet, bowiem najlepiej przygotowane do sprzedania mieszkanie moA?e nie znaleA?Ai?? nabywcy, gdy jego cena bAi??dzie nierynkowa. ZwrA?Ai?? uwagAi?? na ceny nieruchomoAi??ci w Europie w wiAi??kszoAi??ci krajA?w ceny spadAi??y i jest to juA? fakt. TrzymajAi??c siAi?? kurczowo ceny wyjAi??ciowej moA?esz tylko straciAi??. Zgodnie z przyjAi??tymi zasadami negocjacji 10% zawsze jest do stargowania. Wystaw cenAi?? ofertowAi?? niA?szAi?? niA? mieszkania w najbliA?szej okolicy. Twoja oferta ma szansAi?? przyciAi??gnAi??Ai?? wiAi??kszAi?? iloAi??Ai?? potencjalnych nabywcA?w, a moA?e siAi?? okazaAi??, A?e kilku osobom spodoba siAi?? twoje mieszkanie i podbijAi?? oni cenAi?? do poziomu rynkowego.

Ai??

cialis nose bleeds. Sabina Rogowska

ZespA?Ai?? ProduktA?w Hipotecznych i Inwestycji w NieruchomoAi??ci