Publikacje | LifeWays | world famous money ideas

Publikacje

SiAi??gnij po wiedzAi?? PartnerA?w LifeWays i po inne starannie wyselekcjonowane materiaAi??y.

 

Zaklinanie rzeczywistoAi??ci przez instytucje finansowe

PiAi??tek Ci?? 29.03.2013 Ci??Ai??Alfred Adamiec

Marcowa obniA?ka podstawowej stopy procentowej w Polsce do historycznego (od 1989 r.) minimum zostaAi??a bardzo dobrze przyjAi??ta przez rzAi??d, analitykA?w i inwestorA?w. NiA?szy koszt pieniAi??dza moA?e wesprzeAi?? gospodarkAi?? w okresie jej osAi??abienia. Zdecydowanie mniej pozytywnych opinii na temat moA?na usAi??yszeAi?? ze strony posiadaczy depozytA?w bankowych.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Matematyka produktA?w strukturyzowanych

Asroda Ci?? 20.03.2013 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Zgodnie z ksiAi??A?kowAi?? wiedzAi??, ktA?rAi?? ilustruje poniA?szy rysunek, pieniAi??dze na lokatach powinniAi??my trzymaAi?? przy wysokim PKB i duA?ej inflacji. W takich czasach przegrzanie gospodarki zwiastuje ryzyko spadku ceny akcji, a wysoka inflacja jest powodem dla RPP do podniesienia stA?p procentowych, czego skutkiem jest wzrost oprocentowania lokat bankowych. …czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

PuAi??apka zawodowa na pokolenie Y

PoniedziaAi??ek Ci?? 11.03.2013 Ci??Ai??Alfred Adamiec

SAi?? bardzo pewni siebie, swobodnie poruszajAi?? siAi?? w Ai??wiecie nowoczesnych technologii, internet stanowi dla nich niemal Ai??rodowisko naturalne. NormAi?? dla nich jest swobodny dostAi??p do wiedzy, informacji. ByAi?? moA?e wAi??aAi??nie dlatego nie ceniAi?? zbyt wysoko juA? nabytej wiedzy, czy doAi??wiadczenia. Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Kto siAi?? boi HFT

Asroda Ci?? 20.02.2013 Ci??Ai??Alfred Adamiec

High Frequency Trading (HFT) oznacza zawieranie transakcji gieAi??dowych z bardzo wysokAi?? czAi??stotliwoAi??ciAi??. Ta wysoka czAi??stotliwoAi??Ai?? moA?e okazaAi?? siAi?? dla indywidualnego klienta biura maklerskiego wrAi??cz niewyobraA?alnie duA?a. Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Systematyczne oszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacie

Asroda Ci?? 23.01.2013 Ci??Ai??PaweAi?? Kowalski

OszczAi??dzanie pieniAi??dzy na lokacieAi??czAi??sto wywoAi??uje mylne wraA?enie osiAi??ganych zyskA?w. Podobne wraA?enie moA?na odnieAi??Ai?? podczas numeru Uno magikA?w pt.ai???PrzepiAi??owanie kobiety na pA?Ai??ai???. W obu przypadkach jest to tylko iluzja. …czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Kup drogo, sprzedaj tanio ai??i?? jak zrobiAi?? milion inwestujAi??c w fundusze inwestycyjne?

Asroda Ci?? 02.01.2013 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Opinia z jakAi?? moA?na siAi?? spotkaAi??: ai??zFundusze Inwestycyjne sAi?? niesprawiedliwe, poniewaA? pobierajAi?? opAi??aty za zarzAi??dzanie zawsze, niezaleA?nie od tego, czy tracAi??, czy zarabiajAi??.ai??? Celem poniA?szego artykuAi??u jest obrona tezy: Fundusze Inwestycyjne (FI) zarabiajAi??, jedynie Klienci nie potrafiAi?? wykorzystaAi?? ich wszystkich moA?liwoAi??ci.Ai??Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Bank vs. Fundusz Inwestycyjny-caAi??a prawda o bezpieczeAi??stwie naszych pieniAi??dzy

PiAi??tek Ci?? 28.12.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Dlaczego wkAi??adajAi??c pieniAi??dze do Funduszu Inwestycyjnego (FI), ten pobiera opAi??aty, podczas gdy Bank za deponowanie pieniAi??dzy na lokatach, nie pobiera opAi??at?Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Masz problem z najemcAi???

Wtorek Ci?? 27.12.2012 Ci??Ai??Sabina Rogowska

WAi??aAi??ciciel nieruchomoAi??ci, ktA?ry zdecyduje siAi?? przystAi??piAi?? do nieAi??atwego zajAi??cia pt. ai??zWynajemai???, musi czasem przejAi??Ai?? trudnAi?? drogAi?? do swoich pieniAi??dzy. Zazwyczaj wynajmuje prawnika, by ten stworzyAi?? umowAi?? skutecznie chroniAi??cAi?? go w sytuacjach kryzysowych, np. utratAi?? czynszu.Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Emerytalny rosA?Ai??

PiAi??tek Ci?? 16.11.2012 Ci??Ai??Ala Moderska

Analogia miAi??dzy kulejAi??cym systemem emerytalnym a popisami w kuchni jest prosta. Do garnka ZUS-u najlepsze kAi??ski wrzucajAi?? osoby aktywne zawodowo. SkAi??adki odprowadzane przez kaA?dego zAi??nas nie czekajAi?? jednak aA? przestaniemy pracowaAi??. Te skAi??adki dajAi?? talerz rosoAi??u teraA?niejszym emerytom.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Unit-Linked czAi??Ai??Ai?? 4 -Ai??spadek lub darowizna

PoniedziaAi??ek Ci?? 05.11.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Ostatnia czAi??Ai??Ai?? artykuAi??u poAi??wiAi??conego produktom Unit-Linked dotyczy Ai??wiadczeAi?? ubezpieczeniowych z polisy Unit-Linked w formie spadku lub darowizny.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Dyktatura rynkA?w finansowych ai??i?? pogoda dla bogaczy?

Wtorek Ci?? 26.10.2012 Ci?? A?ukasz MikoAi??ajczyk

Oblicze obecnego kapitalizmu to efekt siAi??, z ktA?rych najpotAi??A?niejszAi?? jest ta, ktA?rAi?? uksztaAi??towaAi??a bezkrytyczna wiara w nieomylny rynek i dysponujAi??cych peAi??niAi?? informacji uczestnikA?w rynku, ktA?rzy podejmujAi?? optymalne decyzje. Tymczasem zdarzenia staAi??y siAi?? mocno nieprzewidywalne, a obserwacje uczestnikA?w straciAi??y juA? dawno status wiedzy. …czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Unit-Linked Ai??czAi??Ai??Ai?? 3 – zajAi??cia sAi??dowe i administracyjne

Asroda Ci?? 24.10.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Ubezpieczeniowy charakter polis Unit-Linked daje rA?wnieA? w pewnym stopniu ochronAi?? przed zajAi??ciem komorniczym.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni…

PoniedziaAi??ek Ci?? 22.10.2012 Ci??Ai??Ala Moderska

ai???DrA?yj, gdy inni sAi?? zachAi??anni. BAi??dA? zachAi??anny, gdy inni drA?Ai??.ai??? /Warren Buffet/Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Kim jest Architekt Finansowy?

CzwartekAi??Ci?? 19.10.2012Ai??Ci?? A?ukasz MikoAi??ajczyk

Architekt Finansowy to po prostu wiAi??cej wiedzAi??cy, czAi??Ai??ciej myAi??lAi??cy, merytoryczniej rozmawiajAi??cy, uwaA?niej sAi??uchajAi??cy, gustowniej ubrany i rzetelniej pracujAi??cy przedstawiciel branA?y finansowej, ktA?ra przeA?ywa powaA?ny kryzys zaufania ze strony KlientA?w na caAi??ym Ai??wiecie. …czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Unit-Linked czAi??Ai??Ai?? 2 – Zasady opodatkowania zyskA?w kapitaAi??owych

Asroda Ci?? 17.10.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Produkty Unit-Linked stanowiAi?? ubezpieczenie na A?ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitaAi??owymi. Taka konstrukcja prawna niesie ze sobAi?? korzyAi??ci prawno-podatkowe.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

Czego szukajAi?? kobiety w nieruchomoAi??ciach?

AsrodaAi??Ci?? 15.10.2012Ai??Ci?? Sabina Rogowska

W zwiAi??zku z nasilajAi??cym siAi?? kryzysem w budownictwie i zwiAi??zanymi z tym nieruchomoAi??ciami, coraz czAi??Ai??ciej deweloperzy i firmy zajmujAi??ce siAi?? sprzedaA?Ai?? nieruchomoAi??ci zadajAi?? pytanie: Co sprawia, A?e kobiety wybierajAi?? wAi??aAi??nie tAi??, a nie innAi?? ofertAi???Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Unit-Linked czAi??Ai??Ai?? 1 – definicja i dywersyfikacja

PiAi??tek Ci?? 12.10.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Przeznaczeniem produktA?w ubezpieczeniowych jest zapewnienie bezpieczeAi??stwa finansowego ich posiadaczom. NastAi??pna bardzo waA?na wAi??aAi??ciwoAi??Ai?? produktA?w ubezpieczeniowych dotyczy moA?liwoAi??ci inwestowania zaoszczAi??dzonego kapitaAi??u.Ai??…czytaj wiAi??cej>>>

______________________________

ETF-y – nie taki diabeAi?? pAi??ynny, jak go notujAi??

PoniedziaAi??ek Ci?? 11.10.2012Ai??Ci??Ai??Ala Moderska

Stara (hulajAi??ca w latach ai??i??90 wAi??rA?d polskich maklerA?w) anegdotka pt. ai???przychodzi dziadek do biura maklerskiego i krzyczy od drzwi, A?e wnuczek poleciAi?? mu kupiAi?? akcje WIG20ai??? na szczAi??Ai??cie nigdy juA? nie powrA?ci.Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Jaka piAi??kna katastrofa … na lokacie

Czwartek Ci?? 10.10.2012 Ci??Ai??Ala Moderska

Polacy coraz bardziej niwelujAi?? dystans do EuropejczykA?w mierzony iloAi??ciAi?? oszczAi??dnoAi??ci. Suma pieniAi??dzy zgromadzona przez naszych rodakA?w w bankach urosAi??a znaczAi??co – z 200 mld zAi?? Ai??w 2002 roku do 500 mld zAi?? w 2012.Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Kredyt hipoteczny z prowizjAi?? czy bez?

Wtorek Ci?? 09.10.2012 Ci??Ai??Katarzyna Wilkowska

Aby odpowiedzieAi?? na pytanie zadane w tytule rozpatrzmy poniA?szy przypadek.Bierzemy kredyt na 350.000 zAi?? na 30 lat.Ai??…czytaj wiAi??cej >>>

______________________________

Czy to dobry moment na zakup mieszkania?

Wtorek Ci?? 25.09.2012 Ci??Ai??Sabina Rogowska

JeAi??li jesteAi?? sprzedajAi??cym i zastanawiasz siAi?? czy ceny juA? ostatecznie spadAi??y to mam dla Ciebie zAi??Ai?? wiadomoAi??Ai??. Nie licz na podwyA?kAi?? cen w najbliA?szych 12 miesiAi??cach.Ai??…czytaj wiAi??cej >>>