Czego szukajA� kobiety w nieruchomoA�ciach? | LifeWays | world famous money ideas

Czego szukajA� kobiety w nieruchomoA�ciach?

 

W zwiA�zku z nasilajA�cym siA� kryzysem w budownictwie i zwiA�zanymi z tym nieruchomoA�ciami, coraz czA�A�ciej deweloperzy i firmy zajmujA�ce siA� sprzedaA?A� nieruchomoA�ci zadajA� pytanie: Co sprawia, A?e kobiety wybierajA� wA�aA�nie tA�, a nie innA� ofertA�?

Przeprowadzone ostatnio badania wskazujA�, A?e rA?A?nice miA�dzy kobietami i mA�A?czyznami to nie tylko sposA?b spA�dzania wolnego czasu, uprawiane dyscypliny sportowe czy ulubione potrawy, ale rA?wnieA? typ nieruchomoA�ci, ktA?ry ich interesuje. I tak na przykA�ad panie poszukujA� lokalu uA?ytkowego szeA�A� razy rzadziej od panA?w.

Respondenci badania deklarowali, A?e stosunkowo czA�sto wchodzA� na strony z ofertami tylko po to, by dowiedzieA� siA�, co nowego w ogA�oszeniach, bez jasno sprecyzowanego celu zakupowego.

ZastanawiajA�ce jest to, A?e tylko niecaA�e 25% ankietowanych deklarowaA�o, A?e korzysta z serwisA?w maksymalnie raz w tygodniu, a pozostali o wiele czA�A�ciej. AA? 33 procent respondentek przyznaje siA� do tego, A?e pojawia siA� na portalach z nieruchomoA�ciami nawet kilka razy dziennie.

NieruchomoA�ci sA� dla kobiet jak okazje, z ktA?rych naleA?y skorzystaA�. SzukajA� ofert nawet wtedy, gdy nie sA� do koA�ca zainteresowane kupnem. Nie da siA� ukryA�, A?e obecne ceny nieruchomoA�ci to istne przeceny, ktA?rych nie moA?na przegapiA�. a�zOgraniczona dostA�pnoA�A� do finansowania wyA�oniA�a grono potencjalnych nabywcA?w, ktA?rych sytuacja finansowa albo zdolnoA�A� kredytowa pozwala na zakup nieruchomoA�ci. Na rynku znacznie zwiA�kszyA�a siA� iloA�A� transakcji gotA?wkowycha�? a�� tA�umaczy Agnieszka Grotkowska z trader.pl.

Zgodnie ze zA�otA� zasadA� szoperek a�znie kupuj w pierwszym sklepie, bo przepA�acisza�?, kobiety na drugim miejscu wA�rA?d celA?w odwiedzin serwisA?w nieruchomoA�ci umieA�ciA�y wA�aA�nie porA?wnywanie cen (29,1%), a dopiero kolejne miejsce zajmuje chA�A� sprzedaA?y wA�asnej nieruchomoA�ci (28,2%).

Brak poczucia bezpieczeA�stwa na rynku pracy, przepowiadana przez media kolejna fala kryzysu na rynkach finansowych oraz pA�acz wA�aA�cicieli nieruchomoA�ci z powodu nieustannie spadajA�cych cen a�� to wszystko nie zniechA�ciA�o kobiet do podejmowania decyzji o zakupie mieszkania czy domu.
Wniosek pA�ynA�cy z badania moA?e byA� tylko jeden. Skoro coraz wiA�cej kobiet powaA?nie rozwaA?a zakup nieruchomoA�ci, naleA?y zwrA?ciA� baczniejszA� uwagA� na wizualne przygotowanie lokalu i oferty. PoniewaA? sprawnego oka i wrodzonego instynktu A�owcy okazji nie da siA� A�atwo przechytrzyA�.

Sabina Rogowska

ZespA?A� ProduktA?w Hipotecznych i Inwestycji w NieruchomoA�ci