Dyktatura rynkA?w finansowych a�� pogoda dla bogaczy? | LifeWays | world famous money ideas

Dyktatura rynkA?w finansowych a�� pogoda dla bogaczy?

Oblicze obecnego kapitalizmu to efekt siA�, z ktA?rych najpotA�A?niejszA� jest ta, ktA?rA� uksztaA�towaA�a bezkrytyczna wiara w nieomylny rynek i dysponujA�cych peA�niA� informacji uczestnikA?w rynku, ktA?rzy podejmujA� optymalne decyzje. Tymczasem zdarzenia staA�y siA� mocno nieprzewidywalne, a obserwacje uczestnikA?w straciA�y juA? dawno status wiedzy.

BezpoA�rednim nastA�pstwem tej A�lepej wiary jest sytuacja, w ktA?rej od niewielu zaleA?y juA? bardzo wiele, a wkrA?tce bA�dzie zaleA?eA� jeszcze wiA�cej. Wszystko to podlewane jest gA�stym sosem finansowej nieA�wiadomoA�ci spoA�eczeA�stw gospodarek, ktA?re uwaA?amy za rozwiniA�te.
JuA? niemal kaA?dy z nas bierze udziaA� a�� mniej lub bardziej przytomny a�� w tworzeniu czegoA� z niczego.

Katalizatorem tej faA�szywej kreacji sA� instytucje, ktA?re z zaA�oA?enia powinny sA�uA?yA� budowie dobrobytu, jednoA�ci i demokracji w Europie. JednakA?e skupiA�y siA� na budowaniu imperium, w ktA?rym otrzymujA� tani pieniA�dz od Europejskiego Banku Centralnego i poA?yczajA� paA�stwom, ktA?re pA�acA� za to krocie.

Rynki finansowe, bo to o tej sile mowa, czyniA� powoli swoimi zakA�adnikami caA�e gospodarki i przesA�dzajA� o losie setek milionA?w ludzi uczestniczA�cych w grze o sumie staA�ej, a czA�sto zerowej. Lata 2007-2008 daA�y poczA�tek erze, w ktA?rej rynki finansowe nie bA�dA� juA? sygnalizowaA� nadejA�cia kryzysA?w, lecz bA�dA� je wywoA�ywaA� i tylko tam naleA?y poszukiwaA� przyczyn kolejnych baniek spekulacyjnych.

Machina zostaA�a wprawiona w ruch i juA? za pA?A?no A?eby jA� zatrzymaA�. MoA?na siA� jej biernie przyglA�daA� i uboA?eA�, lub podjA�A� trud zrozumienia i wykorzystania okazji do budowania zamoA?noA�ci. Drogi trzeciej nie ma.

Tym, ktA?rzy postanowiA� mierzyA� siA� z rynkowA� rzeczywistoA�ciA�, sugerujA� zwracaA� siA� w kierunku rozwiA�zaA�, ktA?re pozwalajA� na szerokA� dywersyfikacjA� w ramach tej samej klasy aktywA?w i oferujA� moA?liwoA�A� okieA�znywania apetytA?w fiskusa do chwili ostatecznego rozliczenia inwestycji. Lecz nawet wA?wczas inwestowanie bez wiedzy i przygotowania jest zwyczajnym hazardem, gdzie suflerem sA� emocje o IQ rA?wnym zeru.

 

A?ukasz MikoA�ajczyk

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych