Dyktatura rynków finansowych – pogoda dla bogaczy? | LifeWays | world famous money ideas

Dyktatura rynków finansowych – pogoda dla bogaczy?

Oblicze obecnego kapitalizmu to efekt sił, z których najpotężniejszą jest ta, którą ukształtowała bezkrytyczna wiara w nieomylny rynek i dysponujących pełnią informacji uczestników rynku, którzy podejmują optymalne decyzje. Tymczasem zdarzenia stały się mocno nieprzewidywalne, a obserwacje uczestników straciły już dawno status wiedzy.

Bezpośrednim następstwem tej ślepej wiary jest sytuacja, w której od niewielu zależy już bardzo wiele, a wkrótce będzie zależeć jeszcze więcej. Wszystko to podlewane jest gęstym sosem finansowej nieświadomości społeczeństw gospodarek, które uważamy za rozwinięte.
Już niemal każdy z nas bierze udział – mniej lub bardziej przytomny – w tworzeniu czegoś z niczego.

Katalizatorem tej fałszywej kreacji są instytucje, które z założenia powinny służyć budowie dobrobytu, jedności i demokracji w Europie. Jednakże skupiły się na budowaniu imperium, w którym otrzymują tani pieniądz od Europejskiego Banku Centralnego i pożyczają państwom, które płacą za to krocie.

Rynki finansowe, bo to o tej sile mowa, czynią powoli swoimi zakładnikami całe gospodarki i przesądzają o losie setek milionów ludzi uczestniczących w grze o sumie stałej, a często zerowej. Lata 2007-2008 dały początek erze, w której rynki finansowe nie będą już sygnalizować nadejścia kryzysów, lecz będą je wywoływać i tylko tam należy poszukiwać przyczyn kolejnych baniek spekulacyjnych.

Machina została wprawiona w ruch i już za późno żeby ją zatrzymać. Można się jej biernie przyglądać i ubożeć, lub podjąć trud zrozumienia i wykorzystania okazji do budowania zamożności. Drogi trzeciej nie ma.

Tym, którzy postanowią mierzyć się z rynkową rzeczywistością, sugeruję zwracać się w kierunku rozwiązań, które pozwalają na szeroką dywersyfikację w ramach tej samej klasy aktywów i oferują możliwość okiełznywania apetytów fiskusa do chwili ostatecznego rozliczenia inwestycji. Lecz nawet wówczas inwestowanie bez wiedzy i przygotowania jest zwyczajnym hazardem, gdzie suflerem są emocje o IQ równym zeru.

 

Łukasz Mikołajczyk

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych