ETFa��y a�� nie taki diabeA� pA�ynny, jak go notujA�. | LifeWays | world famous money ideas

ETFa��y a�� nie taki diabeA� pA�ynny, jak go notujA�.

 

Stara (hulajA�ca w latach a��90 wA�rA?d polskich maklerA?w) anegdotka pt. a�?przychodzi dziadek do biura maklerskiego i krzyczy
od drzwi, A?e wnuczek poleciA� mu kupiA� akcje WIG20a�? na szczA�A�cie nigdy juA? nie powrA?ci. W koA�cu teraz kaA?dy moA?e sobie kupiA� indeks.

ETF (exchange-traded fund) to fundusz inwestycyjny, ktA?ry w zaA�oA?eniach naA�laduje zachowanie okreA�lonego indeksu rynkowego.
ZarzA�dzajA�cy ETF-em na bazie zakupionych instrumentA?w finansowych emituje tytuA�y uczestnictwa (odpowiednik jednostek uczestnictwa), ktA?rymi w przeciwieA�stwie do jednostek tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, handluje siA� bezpoA�rednio na gieA�dzie – w taki sam sposA?b jak akcjami. W przeciwieA�stwie do jednostek funduszy otwartych, ktA?rych jednostki mogA� byA� umarzane nawet przez kilka dni i wycenianie tylko raz w ciA�gu dnia, moA?na je zbyA� (albo nabyA�) w dowolnym momencie trwania sesji.

Instrumenty typu ETF bardzo poszerzajA� spektrum moA?liwoA�ci dla kaA?dego inwestora indywidualnego za sprawA� dziecinnie A�atwej dywersyfikacji aktywA?w. PrzykA�adowo: jeA�li chcemy zbudowaA� portfel wiernie odwzorowujA�cy indeks S&P500, to mamy do wyboru albo zbudowaA� portfel akcji tych 500 spA?A�ek i w pocie czoA�a harowaA� dokonujA�c odpowiednich modyfikacji albo zakupiA� dla siebie
kawaA�ek tortu z ETF-a, ktA?ry A�ledzi wA�aA�nie ten indeks.

ETF-y kuszA� rA?wnieA? niskimi opA�atami za zarzA�dzanie, ktA?re wynoszA� po kilka dziesiA�tych punktu procentowego. W porA?wnaniu z kilkuprocentowymi opA�atami pobieranymi przez tradycyjne fundusze inwestycyjne, wyglA�da to na istne Eldorado, tym bardziej, A?e nie jest to tylko ograniczona czasowo promocja.

SkA�d tak duA?a rA?A?nica? Niskie opA�aty w ETF-ach zwiA�zane sA� z pasywnym zarzA�dzaniem funduszem, ktA?ry jedynie naA�laduje ruchy indeksu. ZaA?artA� walkA� z benchmarkiem toczA� natomiast (z bardzo rA?A?nym skutkiem) zarzA�dzajA�cy funduszami inwestycyjnymi oraz sztab analitykA?w. WiA�c jak A�atwo siA� domyA�liA� – wyA?sze opA�aty w funduszach inwestycyjnych wiA�A?A� siA� z wynagradzaniem wiA�kszej iloA�ci osA?b pracujA�cych na jego dobry wynik.

No i na tym w zasadzie koA�czy siA� wyliczanka zalet ETF-A?w, a przed nami twarde lA�dowanie. ByA� moA?e jedyny – natomiast ogromnie powaA?ny minus ETF-A?w a�� stanowi sA�aba pA�ynnoA�A�. Skutkuje ona tym, A?e wyjA�cie z inwestycji w najbardziej opA�acalnym dla nas momencie moA?e okazaA� siA� niemoA?liwe ze wzglA�du na brak ofert kupna. Niska pA�ynnoA�A� przekA�ada siA� na wysoki spread pomiA�dzy ofertami kupna i sprzedaA?y, a co za tym idzie, dodatkowy koszt. RzeczywistoA�A� jest w tym przypadku bardzo brutalna. SpoA�rA?d kilkuset notowanych na europejskich gieA�dach ETF-A?w, moA?na wybraA� co najwyA?ej kilkanaA�cie satysfakcjonujA�co pA�ynnych.

CzyA?by czar prysA�?

Ala Moderska

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych