Jaki kredyt wybrać? | LifeWays | world famous money ideas

Jaki kredyt wybrać?

 

Kredyt: z prowizją i z niższą marżą czy bez prowizji i z wyższą marżą?

Aby odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule rozpatrzmy poniższy przypadek.

Bierzemy kredyt na 350.000 zł na 30 lat. W tym samym banku dostaliśmy dwie oferty:

Oferta 1 

Prowizja za udzielenie kredytu: 2 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,4 marża.

Oferta 2 

Prowizja za udzielenie kredytu: 0 % Oprocentowanie: WIBOR 6M + 1,6 marżaUwaga: Pozostałe parametry kredytu jednakowe dla obu ofert.

W celu dokonania wyboru najlepszej oferty rozpatrzmy dwa scenariusze.

Scenariusz 1 Pozostajemy przy kredycie przez 30 lat.

 

Tabela : Porównanie ofert.

Scenariusz 2 Spłacamy kredyt wcześniej. 

Poniższa tabela prezentuje, gdzie zapłacimy więcej, w zależności od tego, po jakim czasie spłacimy kredyt.

Tabela : Która oferta jest droższa przy wcześniejszej spłacie.

*Ponieważ kwoty 1.653,48 zł (oraz analogicznych kwot w kolejnych latach) nie płacimy dzisiaj tylko w ciągu 3 lat, dlatego należy uwzględnić inflację. W tym celu dyskontujemy wydane przez 3 lata pieniądze na dzień dzisiejszy. Zakładany poziom inflacji na poziomie 3%. 

Podsumowanie: Aby wybrać najlepszą dla nas ofertę, należy wziąć pod uwagę fakt, czy będziemy wcześniej spłacać kredyt. Powodem wcześniejszej spłaty może być np. refinansowanie kredytu czyli skorzystanie za jakiś czas z lepszych warunków kredytowych w innym banku. 

Jeżeli zamierzamy spłacić kredyt wcześniej, to zdecydowanie korzystniejsza jest oferta nr 2. 

Jeżeli pozostaniemy przy wybranym kredycie przez 30 lat, to oferta nr 2 jest na dzień brania kredytu realnie o 3.895,18 zł ( 10.895,18 zł – 7.000 zł ) droższa. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że prowizję płacimy od razu, a koszt wyższych odsetek będzie rozłożony na 30 lat. 

Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy mamy dzisiaj pieniądze, aby zapłacić za prowizję? Czy sytuacja, w której wydamy pieniądze na prowizję, nie spowoduje, że w konsekwencji będziemy zmuszeni wziąć kredyt gotówkowy na zakup lodówki i pralki do nowego mieszkania?

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych