Kim jest Architekt Finansowy? | LifeWays | world famous money ideas

Kim jest Architekt Finansowy?

Kto to jest ten Architekt Finansowy i jakA� polibudA� ukoA�czyA�?

Architekt Finansowy to po prostu wiA�cej wiedzA�cy, czA�A�ciej myA�lA�cy, merytoryczniej rozmawiajA�cy, uwaA?niej sA�uchajA�cy, gustowniej ubrany i rzetelniej pracujA�cy przedstawiciel branA?y finansowej, ktA?ra przeA?ywa powaA?ny kryzys zaufania ze strony KlientA?w na caA�ym A�wiecie.

Motto zawodowe zwykA�ego przedstawiciela branA?y finansowej: SprzedajA� to, co mam, temu, kto siA� nawinie, za tyle, za ile wlezie.

Motto zawodowe Architekta Finansowego: KupujA� ode mnie to, co ma sens, ci, ktA?rzy rozumiejA�, za tyle, za ile warto.

Architektem Finansowym moA?e zostaA� absolwent kaA?dej uczelni wyA?szej i niA?szej. Liczy siA� czA�owiek, jego wartoA�ci, potencjaA� i pragnienie rozwoju. Wszystko inne to przeszA�oA�A�.

 

A?ukasz MikoA�ajczyk

ZespA?A� Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaA�owych