Na tropie polis Unit-Linked 4 | LifeWays | world famous money ideas

Na tropie polis Unit-Linked 4

Część IV

Świadczenie ubezpieczeniowe z polisy Unit-Linked jako spadek lub darowizna

 

Ostatnia część artykułu poświęconego produktom Unit-Linked dotyczy świadczeń ubezpieczeniowych z polisy Unit-Linked w formie spadku lub darowizny. 

Zgodnie z art. 831 ust. 3 Kodeksu Cywilnego suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Poniższy przykład obrazuje, z jakimi korzyściami dla spadkobiercy wiąże się forma prawna produktu typu ubezpieczenie na życie.

Przykład

Pan Maciej żyje z Panią Moniką w związku nieformalnym. Pan Maciej posiada program inwestycyjny Unit-Linked, na który wpłacił 100.000 zł. Pani Monika jest osobą uposażoną na powyższej polisie tzn. osobą, która po śmierci Pana Macieja otrzyma zgromadzone środki. W momencie śmierci Pana Macieja na giełdzie panowały spadki i na polisie jest 90.000 zł. Jaką kwotę otrzyma Pani Monik,a jako osoba uposażona?

 

Sposób inwestycji

Program Unit-Linked

Wpłacony kapitał

100.000 zł

Kapitał w momencie śmierci

90.000 zł

(strata 10.000 zł z powodu panujących na giełdzie spadków)

Forma wypłaty

Świadczenie ubezpieczeniowe

Kto otrzymuje
pieniądze

Pani Monika

Komentarz: Ponieważ świadczenia ubezpieczeniowe nie wchodzą do masy spadkowej po ubezpieczonym, rodzina Pana Macieja nie ma prawa do zachowku. Należne świadczenie jest w całości wypłacane osobie uposażonej wskazanej na polisie.

Ewentualne zajęcie komornicze

Świadczenie ubezpieczeniowe jest w ¾ wolne od egzekucji sądowej.

Podatek od spadków

Nie występuje

Komentarz: W tego typu programach żadna grupa spadkowa nie płaci podatku od spadków.

Podatek od zysków kapitałowych

NIE

Komentarz: Brak podatku, ponieważ nie ma zysku.

Podatek byłby do zapłacenia, gdyby miał miejsce faktyczny zysk, np. wpłacono 100.000 zł, w momencie śmierci na koncie jest 130.000 zł, to w takim przypadku od 30.000 zł byłby do zapłacenia podatek od zysków kapitałowych.

Czas wypłaty

Pieniądze osoba uposażona dostaje od razu, ponieważ nie wchodzą one do spadku po ubezpieczonym. To znaczy, że nie jest przeprowadzane postępowanie spadkowe.

Ostateczna wypłata

100.000 zł

Uwaga: Dlaczego 100.000 zł a nie 90.000 zł?

Komentarz: W większości programów Unit–Linked jako świadczenie ubezpieczeniowe wypłacana jest jedna z wyższych kwot: suma wpłaconych składek lub wartość polisy. W opisywanym przykładzie suma wpłaconych składek (100.000 zł) jest wyższa od wartości polisy (90.000 zł), dlatego osoba uposażona otrzymuje 100.000 zł.

 

Gdyby świadczenie ubezpieczeniowe było wypłacane w formie darowizny, to również byłoby zwolnione z podatku od darowizn. Jednakże, aby tak się stało, to wypłacona kwota musi byś świadczeniem ubezpieczeniowym a nie wartością wykupu.

Wypłata z polisy dla ubezpieczonego za jego życia przyjmie formę świadczenia ubezpieczeniowego jedynie w produktach, gdzie oprócz śmierci ubezpieczonego zdarzeniem ubezpieczeniowym jest również dożycie przez ubezpieczonego określonej w umowie daty. 

Przykład

Pan Maciej postanowił oszczędzać na polisach Unit-Linked dla swoich chrześniaków, którzy są synami jego najbliższego przyjaciela. W tym celu postanowił założyć dwie polisy w dwóch różnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

W wybranych przez Pana Macieja Towarzystwach inaczej zdefiniowany jest zakres ubezpieczenia:

Towarzystwo 1

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

1) dożycie przez Ubezpieczonego Daty Dożycia[1],

2) Śmierć Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

(uwaga: w tym przykładzie datą dożycia jest 15 rok trwania umowy ubezpieczenia).

Towarzystwo 2

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenie ubezpieczeniowe:

1) Śmierć Ubezpieczonego w Okresie Ubezpieczenia.

Kwestia podatku od darowizny w obu umowach:

Towarzystwo 1

Ubezpieczonym w tej umowie jest chrześniak, a ubezpieczającym Pan Maciej. Jeżeli Pan Maciej wypłaci pieniądze przed datą dożycia i przekaże je chrześniakowi, to ten zapłaci podatek od darowizn, ponieważ formalnie będzie to wypłata wartości polisy. Jednakże, jeżeli pieniądze będą wypłacone chrześniakowi w dniu daty dożycia, to wówczas będą one traktowane jako świadczenie ubezpieczeniowe, od którego nie będzie pobrany podatek od darowizn.

 Towarzystwo 2

Również w tej polisie Ubezpieczonym jest chrześniak, a ubezpieczającym Pan Maciej. W polisie jedynym dopuszczalnym świadczeniem jest świadczenie z tytułu śmierci. Oznacza to, że niezależnie od momentu wypłaty pieniędzy zawsze wypłata ta stanowić będzie wartość polisy, która jest wypłacana ubezpieczającemu, czyli Panu Maciejowi. Pan Maciej może przekazać te pieniądze chrześniakowi, ale on zapłaci od nich podatek od darowizn.

Korzyści prawno- podatkowe, jakie wynikają z formy ubezpieczenia na życie w programach Unit-Linked, mogą stanowić bardzo ważny argument za wyborem właśnie tego rodzaju formy oszczędzania i inwestowania.


[1] Data Dożycia – określony w Umowie dzień, w którym kończy się Okres Ubezpieczenia i Ubezpieczony nabywa prawo do Świadczenia z tytułu Dożycia. 

 

Katarzyna Wilkowska

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych