Systematyczne oszczędzanie pieniędzy na lokacie | LifeWays | world famous money ideas

Systematyczne oszczędzanie pieniędzy na lokacie

często wywołuje mylne wrażenie osiąganych zysków. Podobne wrażenie można odnieść podczas numeru Uno magików pt.”Przepiłowanie kobiety na pół”. W obu przypadkach jest to tylko iluzja.

Niepokojącym jest fakt, że lokata bankowa stała się nie tylko podstawowym miejscem do przechowywania pieniędzy w krótkim terminie, ale coraz więcej osób wybiera tą formę oszczędzania jako inwestycje długoterminową.  
Rynek finansowy dzielmy na krótkoterminowy (rynek pieniężny) i długoterminowy (rynek kapitałowy). Zadaniem rynku pieniężnego (np. lokaty) jest utrzymanie płynności pieniądza i zachowanie jego realnej wartości. Jeżeli naszym celem jest nie tylko utrzymanie realnej wartości pieniądza, ale i zarabianie powyżej inflacji, to powinniśmy udać się w kierunku rynku kapitałowego, gdzie mamy realne szanse na pokonanie inflacji.

Czy lokaty bankowe to dobre miejsce na oszczędzanie pieniędzy w długim terminie?

Sprawdźmy to analizując możliwe zyski. Oprocentowanie lokat bankowych zmienia się wraz z poziomem inflacji. Wysoka inflacja powoduje decyzję Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu oficjalnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Podwyższenie oficjalnych stóp Banku Centralnego z kolei powoduje wzrost stóp rynkowych (WIBOR i WIBID), określających oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami
(więcej na http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/pieniadz/stopy-inflacja)
Podwyższenie rynkowych stóp procentowych powoduje podwyżkę oprocentowania kredytów oraz wzrost oprocentowania lokat bankowych.  Jest to system naczyń połączonych przedstawiony poniżej:

 

Opracowanie własne. Stopy procentowe, a inflacja.

Poniższy wykres przedstawia zależność między stopą procentową WIBOR[i]a inflacją:

Opracowanie własne na podstawie danych historycznych z www.money.pl

Oprocentowanie dzisiejszych lokat na 12 miesięcy: jest w przedziale od 3 –do 5,5% co daję średnio wartość: 4,25%. Jeżeli od 4,25 0dejmniemy podatek od zysków kapitałowych 19% od zysków otrzymamy: 3,44% (4,25 – 0,19*4,25). Odejmując od tego inflację inflacja za ostatni rok wynosi: 3,8%, otrzymujemy: – 0,36%. Przy nominalnym oprocentowaniu lokaty 5% realne oprocentowanie po odjęciu podatku od zysków kapitałowych oraz inflacji wynosiłoby: 0,25%.

Lokata nie sprawi, że będziemy mieć więcej pieniędzy ona utrzyma jedynie ich realną wartość.
 
Poniżej realne krótkoterminowe stopy procentowe, w największych krajach rozwiniętych:

Ponieważ oprocentowanie lokat zależy od poziomu inflacji, o „eldorado lokatowym” nie może być mowy. Jeżeli inflacja wynosi 3,8%, to naturalne, że lokaty bankowe będą oprocentowane na poziomie 3%-5%. Gdy jednak inflacja będzie niższa – jak w krajach rozwiniętych takich jak np. Szwajcaria, Niemcy, Francja czy USA – to oprocentowanie lokat będzie niższe. 

To spowoduje, że głównym kryterium wyboru lokaty bankowej nie będzie zysk, lecz najmniejsza realna strata.

Tabela poniżej przedstawia zbiór najatrakcyjniejszych Certyfikatów Depozytowych (nasze odpowiedniki lokat bankowych) w USA (stan na 14 stycznia 2013 r.).

http://www.bankrate.com/finance/cd/current-interest-rates.aspx

Sprawdźmy jak wyglądał by wynik naszej inwestycji uwzględniając  oszczędzanie pieniędzy na lokacie bankowej w długim terminie.

Założenia:
1.  - stałe oprocentowanie lokaty 4%
2. – podatek od zysków kapitałowych: 19%
3. – stała  inflacja na poziomie 3%.
4. – okres inwestycji: 12 lat
5. – co miesięczna wpłata na lokatę: 1.000 zł

Podsumowanie inwestycji:

Suma wpłaconych składek

144.000 zł

Nominalny wynik inwestycji

184.435,48 zł

Wyniki inwestycji po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych:

176.752,74 zł

Wyniki inwestycji po uwzględnieniu inflacji:

123.970,81 zł

Realna strata:

-20.029,19 zł

Co miesiąc „przynosiliśmy” do banku 1.000 zł. W sumie wpłaciliśmy 144.000 zł. Po 12 latach na koncie mamy nominalnie 176.752,74 zł,  co realnie daje kwotę 123.970,81 zł.

Jak to możliwe, skoro zakładana inflacja jest niższa niż oprocentowanie lokaty?

Odpowiedź: realna wartość pieniędzy zostaje policzona na koniec inwestycji.

Dzisiejsze 176.752,74 zł ma siłę nabywczą 123.970,81 zł sprzed 12 lat.
 
Oszczędzanie pieniędzy, a bezpieczeństwo.
Otóż nie ma rozwiązań wolnych od ryzyka. Potwierdzą to nabywcy greckich obligacji i obligacji korporacyjnych takich firm, jak: PBG, DSS czy Polimeks. Oszczędzanie pieniędzy wiąże się z ryzykiem w każdej formie. Od daty wejścia w życie Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tj. od 17 lutego 1995 roku, zbankrutowały już 94 Banki, w tym 5 komercyjnych i 89 spółdzielczych.

Lokaty są niezastąpionym miejscem lokowania pieniędzy na krótki okres. Natomiast w długim terminie nie są w stanie obronić się przed inflacją, co wyklucza je jako formę długoterminowego oszczędzania. W dłuższym okresie lokata daje nam zerowe szanse na  pokonanie inflacji i dowiedliśmy tego powyżej.
 

[i] WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.
 

Spodobał Ci się ten artykuł ?

Inne też są ciekawe

 

Paweł Kowalski

Zespół Analiz Rynkowych i Inwestycji Kapitałowych