qip | LifeWays | world famous money ideas

qip

 

GRA NA EMOCJACH

„W jaki sposób Pańska żona utrzymałaby rodzinę i dom, gdyby nagle została wdową?“

„Czym będzie Pani jeździła, gdy ktoś ukradnie to piękne auto bez solidnej polisy AC?”

„Na jaką kwotę ubezpieczacie Państwo majątek swojej firmy, która ma takie wspaniałe, wielopokoleniowe tradycje?”

Najczęściej spotykane pytania stanowiące centralny punkt gry na emocjach, w której do działania ma Klientów motywować dramatycznie odmalowana wizja śmierci, choroby, wypadku, kradzieży, pożaru itd.

____________________

 

 

SYSTEM „qip”

„qip” to przełomowe podejście w oferowaniu polis ubezpieczeniowych. W systemie „qip” wszystko – rodzaj polisy, zakres ubezpieczenia i wysokość sum ubezpieczenia – wynika z algorytmu finansowo-probabilistycznego, który odnosi się do bieżącej sytuacji Klienta mierzonej w unikatowy sposób. I tak np. w przypadku polis na wypadek utraty osobistej płynności finansowej, kalkulacja sum ubezpieczenia jest pochodną analizy wysokości miesięcznych przepływów pieniężnych oraz poziomu wskaźnika wypłacalności własnej.

____________________

 

 

NAJPIERW SPRAWY NAJWAŻNIEJSZE
 
W systemie „qip” brane są pod uwagę jedynie te ryzyka ubezpieczeniowe, które dotyczą bieżącej sytuacji danego Klienta. Następnie analizie poddawany jest ich rozkład w rachunku prawdopodobieństwa. Najwięcej uwagi poświęca się ubezpieczeniu skutków tych zdarzeń, które są najbardziej prawdopodobne, a ich potencjalne wystąpienie zrodziłoby najpoważniejsze konsekwencje finansowe. Pozostałe ryzyka są zabezpieczane dopiero wtedy, gdy wszystko to, co najważniejsze, jest już chronione na optymalnym poziomie.

____________________

 

 

UŁATWIONY WYBÓR
 
Klient dokonuje wyboru jedynie spośród polis, które spełniają kryteria ustalone przez LifeWays i przez zespół biegłych – prawników, lekarzy, inżynierów, aktuariuszy itp. Umowy ubezpieczenia, które nie spełniają tych kryteriów, nie będą brane pod uwagę podczas przygotowywania oferty dla Klienta. Wraz z rekomendacją Klient otrzymuje listę towarzystw ubezpieczeń, których polisy zostały wykluczone z rozważań z powodów merytorycznych. Bo przecież jeśli wybierać, to tylko spośród najlepszych.

____________________

 

WYGODA

Kto powiedział, ze zawieranie umów ubezpieczenia musi się wiązać z odbyciem 3-4 spotkań, przegadaniem 5-8 godzin i przejechaniem kilkudziesięciu kilometrów? Przecież absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by polisy ubezpieczeniowe były oferowane jak produkty, które można obejrzeć ze wszystkich stron, „przymierzyć” i dopiero wtedy zdecydować o zakupie. W systemie „qip” wszystko jest obsesyjnie redukowane do granic niezbędnego minimum, co pozwala Klientom zawierać korzystniejsze umowy w wygodniejszy sposób.

____________________

 

 

POLISY, KTÓRE DZIAŁAJĄ
 
LifeWays ponosi finansową odpowiedzialność za podpisywane przez Klientów umowy do kwoty 1,5 miliona EUR. Ponosi również odpowiedzialność wizerunkowo-reputacyjną, której wyrazem jest m.in. bezprecedensowa umowa serwisowa z Klientami indywidualnymi i umowa ramowa z Klientami biznesowymi. Jednak tym, co najbardziej motywuje Współpracowników LifeWays do działania, jest odpowiedzialność moralno-etyczna streszczająca się w pytaniu: „Czy sam kupiłbym dla siebie taką polisę, gdybym był na miejscu Klienta?”. Dzięki takiemu podejściu do kwestii odpowiedzialności, wybór działających polis pozostaje jedyną opcją.

____________________

 

Jeżeli zainteresowało Cię to, co właśnie przeczytałeś i zobaczyłeś, a chcesz dowiedzieć się więcej, to wypełnienie poniższego formularza z pewnością Ci w tym pomoże.

LifeWays bojkotuje każdą formę handlu bazami danych, a pozyskiwane w ten sposób numery telefonów wykorzystuje jedynie do inicjującego kontaktu z Klientami.

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej ze Współpracownikiem LifeWays możesz dojść do jednego z następujących wniosków:
1. „Rozmowa ciekawa, ale w tym momencie to nie jest to, czego szukam.”
2. „Oczekiwałem czegoś innego.”
3. „Brzmi zachęcająco, kontynuujemy rozmowy.”

Ponieważ wypełniony formularz oznacza niepowtarzalną szansę na nawiązanie kontaktu, być może lepiej wypełnić go teraz, niż czekać na następną okazję, która może zwyczajnie nie nadejść.