Szoker | LifeWays | world famous money ideas

Szoker

 

FINANSOWA HISTORIA POLSKI 1991-2013 

 

Lata dziewięćdziesiąte XX w. – era polis na życie (AVIVA daw. Commercial Union, ING daw. Nationale-Nederlanden, Amplico i inne), które wydawały się być panaceum na wszystkie dolegliwości i jak się później okazało niespełnioną obietnicą „złotych gór”.

Pierwsza dekada XXI w. – czas tzw. polis inwestycyjnych (Aegon, Skandia, AXA, Generali, Nordea i inne), które pozostawione bez jakiejkolwiek opieki i aktywnego zarządzania, notorycznie traciły więcej niż zarabiały.

Druga dekada XXI w. (obecnie) – okres wzmożonej edukacji pod hasłem wolności finansowej, która jest inaczej opakowaną formą namawiania Klientów do zakładania polis inwestycyjnych, do obsługi których niewielu posiada odpowiednie narzędzia i niezbędną wiedzę.

 

LifeWays wierzy, że świadczenie usług finansowych może cechować inteligencja, profesjonalizm i wysokie standardy etyczne. Jeżeli takie podejście będzie promowane przez sprzedających i Klientów, wtedy sytuacje, kiedy dwie strony wygrywają staną się zjawiskiem powszechnym.

 

 

 

      

 

 

Afera bancassurance

(Komisja Nadzoru Finansowego, 21 lutego 2012 r.)

      

 

 

 

Naganne praktyki sprzedażowe w branży finansowej

(Komisja Nadzoru Finansowego, 26 września 2012 r.)

 

 

      

 

Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym

(Komisja Nadzoru Finansowego 2012)

 

 

      

 

Praktyki sprzedażowe banków – stanowisko KNF

(Komisja Nadzoru Finansowego 2012)

 

 

      

 

Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

(Raport Rzecznika Ubezpieczonych, 7 grudnia 2012 r.)