Utopijna lokata | LifeWays | world famous money ideas

Utopijna lokata

JAKA PIA?KNA KATASTROFA… NA LOKACIE.

Polacy coraz bardziej niwelujAi?? dystans do EuropejczyjA?w mierzony iloAi??ciAi?? oszczAi??dnoAi??ci. Suma pieniAi??dzy zgromadzona przez naszych rodakA?w w bankach urosAi??a znaczAi??co – zAi??200 mld zAi?? Ai??w 2002 roku do 500 mld zAi?? w 2012. I wszystkie prognozy wskazujAi??, A?e bakcyl na oszczAi??dzanie chwyciAi?? i nie zawrA?cimy juA? zAi??drogi budowania kapitaAi??u na rzecz nieodpowiedzialnej konsumpcji wszelkich nadwyA?ek finansowych. ChwaAi??a nam za to!

Jest tylko jedno powaA?ne ai??zaleai???…

To przywoAi??ane kilka zdaAi?? temu 500 mld zAi??otych to kwota pieniAi??dzy trzymanych przez nas w bankach ai??i?? w przewaA?ajAi??cej czAi??Ai??ci na lokatach, w mniejszej na kontach oszczAi??dnoAi??ciowych i najmniejszej, ale jednoczeAi??nie niemaAi??ej – na zwykAi??ych rachunkach.
Ai??aden zAi??tych trzech wyborA?w nie zaprzAi??ga jednak naszych pieniAi??dzy do pracy. Brutalna prawda jest taka, A?e im dalej w las i im dAi??uA?ej zgromadzony przez nas kapitaAi?? gnuAi??nieje na lokacie, tym trudniej bAi??dzie mu obroniAi?? siAi?? przed inflacjAi??, a co dopiero przynieAi??Ai?? zysk.

Modelowa utopia
Wrzucamy 100.000 zAi?? na lokatAi?? bankowAi?? na okres 1 roku, 3 i 5 lat. Oprocentowanie lokaty wynosi 5%, kapitalizacja odsetek nastAi??puje raz do roku. Inflacja w tym czasie to tak jak Pan BA?g przykazaAi?? i NBP poprzysiAi??gAi?? sobie broniAi?? – 3,5% Ai??redniorocznie.

Ai??

Dopisywanie zyskA?w na lokacie bankowej staje siAi?? zatem niestety mrzonkAi??, a i utrzymanie realnej wartoAi??ci pieniAi??dza w czasie staje siAi?? nie lada wyzwaniem i wymaga umiejAi??tnoAi??ci niemal detektywistycznych i sporej determinacji w slalomie pomiAi??dzy gA?rAi?? rA?A?nych ai??i?? mniej i bardziej ciekawych ai??i?? ofert. Do upartych Ai??wiat naleA?y!

Ten artykuAi?? to nie paszkwil na lokatAi??. Bo lokata sama w sobie stanowi instrument finansowy, jak kaA?dy inny. SAi??uA?y swojemu celowi, tj. utrzymywaniu wartoAi??ci zgromadzonych na niej pieniAi??dzy – a nie, jak mylnie przyjmuje duA?a czAi??Ai??Ai?? PolakA?w, ich pomnaA?aniu.
I rA?wnieA?, jak kaA?dy inny instrument boleAi??nie nas rozczaruje, jeAi??li wykaA?emy siAi?? ignorancjAi?? w jego doborze.

Wystarczy ustosunkowaAi?? siAi?? do trzech poniA?szych stwierdzeAi?? A?eby sprawdziAi??, czy lokata to dobre rozwiAi??zanie:
- zaAi??oA?yAi??em sobie cel, na ktA?ry planujAi?? oszczAi??dzaAi?? dAi??ugoterminowo (10 lat i wiAi??cej);
- skupienie siAi?? tylko i wyAi??Ai??cznie na utrzymaniu realnej wartoAi??ci pieniAi??dza w czasie mnie nie satysfakcjonuje;
- chcAi?? A?eby moja inwestycja przyniosAi??a realny zysk.

JeA?eli chociaA? raz w odpowiedziach pojawiAi??o siAi?? ai??ztakai???, wA?wczas odrzucenie lokaty jest Ai??wiadectwem finansowej inteligencji.

Ala Moderska can i buy viagra over the counter.

ZespA?Ai?? Analiz Rynkowych i Inwestycji KapitaAi??owych